X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
  • Destek Merkezi
  • Giriş Yap
  • Para Birimi
    1$ = 33,09 TL
1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu alan adı sözleşmesi (bundan sonra kısaca “sözleşme" olarak anılacaktır), bir taraftan, alan adı tahsis etmek, yenilemek, transfer etmek veya toplu transfer etmek veya sözleşme konusu diğer hizmetlerden faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra "müşteri" olarak anılacaktır) ve diğer taraftan talep edilen hizmetleri sözleşme kapsamında sunan 2B Yalı Dağıtım Pazarlama Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “Teknocan.com.tr” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Taraflar arasında çıkabilecek bütün ihtilaflar aşağıdaki hükümler çerçevesinde çözüm bulacaktır. Müşterinin işbu genel şartları ihlal etmesi durumunda Teknocan.com.tr müşteri hesaplarına el koyabilir, durdurabilir, askıya alabilir, müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak duraklatabilir ve sözleşmeyi iptal edebilir. İş bu sözleşme Teknocan.com.tr ile Müşteri arasında elektronik yürürlük tarihinden itibaren geçerlidir. Müşteri sanal ortamda beyan edilen bu sözleşmenin ve Teknocan.com.tr'nin diğer hizmet sözleşmelerinin Genel Hükümlerini de bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak, okuyup, anladığını işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır. Müşteri, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) ve Kayıt Kuruluşları (Registry) tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ile ilgili mevzuata, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Erişim Sağlayıcıları Birliğinin düzenleyici şartlarına ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Örgütü (WIPO)'ya yapılacak olan şikâyetler ve bu şikâyetler sonucu verilen hakem heyeti kararlarına uymayı taahhüt etmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme, kayıt edilen alan adı ve kullanılan diğer hizmetler ile ilgili olarak müşterinin firmaya ve firmanın da müşteriye olan sorumluluklarını açıklamakta ve alan adlarının kayıt, yenileme, restore, transfer kural ve şartlarını ortaya koymaktadır. Müşterinin kayıt işlemini tamamlayabilmesi için işbu sözleşmede belirtilen bütün kural ve şartları okuması ve kabul etmesi gerekmektedir.

Bu sözleşme, Müşteri Teknocan.com.tr aracılığı ile alan adı kaydettirdiği sürece geçerlidir, Müşteri, Transfer politikası kapsamında Teknocan.com.tr üzerinden kayıt ettirdiği herhangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihi itibari ile 60 gün içerisinde farklı bir Kayıt Operatörüne devredemeyeceğini kabul eder. İade politikası kapsamında alan adı kaydının iptal ve iade edilemeyeceği Müşteri’nin bilgisi dâhilindedir.

Teknocan.com.tr gerekli gördüğü durumlarda iş bu sözleşmede değişiklikler ve güncellemeler yapabileceği hakkını saklı tutar.

3. ALAN ADININ SEÇİMİ, MÜSAİTLİĞİ VE KULLANIMI

3.1. Seçim: Müşterinin seçimini yaptığı alan adının herhangi bir ticari marka veya entelektüel ürüne zarar vermesi, haksız rekabet ortaya çıkarması ve kanunlar ile belirlenmiş diğer haller durumunda tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir ve ortaya çıkabilecek yaptırımları uygulamak zorunda kalsa bile firma hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu nedenle; müşterinin alan adının herhangi bir hakka zarar vermemesi için her türlü araştırmayı yapması gerekmektedir.

3.2. Müsaitlik: Teknocan.com.tr herhangi bir alan adının herhangi bir zaman için kayıt, yenileme veya transfer için müsait olacağını ve Teknocan.com.tr'nin esas kayıt otoritesinin kayıtlarına diğer kayıt firmalarından daha üstün bir giriş hakkı olabileceğini taahhüt etmez. Müşteri alan adını seçtikten sonra bu alan adının kayıt için müsait olup olmadığını veya bir başkası tarafından önceden alınıp alınmadığını kontrol etmelidir.

3.3. Kullanım: Müşteri bilgisi dâhilinde alan adı kaydının ve doğrudan veya dolaylı olarak kullanımının herhangi bir üçüncü şahısın hukuki haklarına zarar vermeyeceğini, alan adının kanunlara aykırı bir amaç için kayıt edilmediğini ve kullanılmayacağını belirtir ve kabul eder. Teknocan.com.tr, alan adının kanunlara aykırı bir amaç için veya yasalara aykırı bir şekilde kullanıldığını veya herhangi bir diğer kullanım şartnamesine uymadığının tespitinin yapılması durumunda alan adını durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

3.4. COM.TR Uzantılı Domain kayıt siparişlerinde eğer domain belge gerektiriyor ise, müşteri domain kaydı için gerekli belgeleri firmanın talep ettiği şekilde (posta, e-posta, faks veya noter vasıtası ile) göndermekle yükümlüdür. Müşteri talep edilen belge/leri talep edilen şekilde göndermez ise veya gönderdiği belgeler eksik, geçersiz, domain kaydı için yetersiz ise tüm sorumluluk müşteriye ait olup, sipariş için ödenen ücret geri ödenmez. 3.5. Alan adı Transferi: Müşteri, kendine ait alan adını farklı birTeknocan.com.tr kullanıcısına devretmek ya da farklı bir firmaya transfer etmek istediğinde, Teknocan.com.tr Transfer sözleşmesindeki şartlara ve prosedürlere bağlı kalacağını kabul etmektedir.  WIPO uyuşmazlık çözüm merci tarafından alan adına ilişkin verilen kararı neticesinde, şikayete konu olan alan adının Teknocan.com.tr tarafından ilgili karar doğrultusunda kazanan tarafa aktarımı sağlanmaktadır.

3.5. Hesabınızda bulunan aktif / pasif alan adlarının yönetim panelinden kaldırılması yada silinmesi mümkün değildir. Süresi dolan alan adlarını sadece “Çöp Kutusu”’na aktararak aktif alan adları arasından kaldırabilirsiniz. İşbu verilerin; Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer sair mevzuatlar kapsamında 10 yıl saklanması yükümlülüğü bulunup bu verilerin belirtilen süreden önce silinmesi mümkün değildir.

3.6. Alan adı uygunluk durumları, Registry firmalar (Kayıt Firması) üzerinden sorgulanmaktadır ve kullanılmayan (Boşta olan) alan adları için satın alım yapılabilmektedir. Registry firmasının yerel mahkeme kararları doğrultusunda alan adları üzerine yapılan engellemelerden kaynaklı bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alan adı satın alınmadan önce ilgili alan adı BTK üzerinden kontrol edilerek Mahkeme Kararı ile bir engelleme olup olmadığı kontrol edilmelidir.

https://internet2.btk.gov.tr/sitesorgu/ url adresinden alan adı üzerinde engelleme olup olmadığı kontrol edilebilir.

3.7. Ülke Uzantılarının (ccTld) kayıtları uzantısı olduğu ülkelere göre farklılık göstermektedir ( .DE, .BE, .CO.UK, .UK, .AZ, .FR, .IT vb.). Alan adı tescil işlemi yapılırken ve alan adı tescil işlemi yapıldıktan sonra, Registry (Kayıt Edici) firmasının talep ettiği koşulların yerine getirilmemesi halinde, domainler suspend edilebilir, silinebilir veya karantinaya alınarak alan adının tekrar aktif edilebilmesi için Registry (Kayıt Edici) firma tarafından farklı ücret taleplerinde bulunulabilir. Teknocan.com.tr Registrar bir firma olarak alan adlarının yönetimsel sorunlarından sorumlu değildir.

Domainlerin tescil işlemleri ve yönetimsel sorunları hakkında gerekli bilgilendirmeler, Teknocan.com.tr web adresinde domain künyesinde yer almaktadır.

3.8. Aşağıdaki sebeplerle tescili sağlanamamış alan adlarının sipariş ve fatura iptalleri sağlanarak ödemeleri geri iade edilmektedir.
• Kayıt firmasının (Registry) alan adı tesciline engel olması
• Domainin Premium olması (Gerektiğinde ücret farkı talep edilerek tescil işlemi sağlanabilir)
• Kontakların kayıt işlemi için uygun olmayışı
• DNS kayıtlarının hatalı olması
• Alan adının tescil esnasında zaman farkı ile farklı firma yada müşteri tarafından tescil edilmesi
• Alan adının mahkeme kararı ve yetkili kurumlarca erişime engellenmiş olması

Teknocan.com.tr; siparişi geçilmiş, ödemesi ve faturası aktif alan olan adlarını %100 tescil edeceğini taahhüt etmediğini belirtmek isteriz.

4. HESAP YÖNETİMİ

Müşterinin, Teknocan.com.tr hizmetlerimizden faydalanabilmesi için bir hesap açması ve bir müşteri kodu ile şifre alması gerekmektedir. Müşteri, müşteri kodu ve şifresi ile online olarak kayıtlı bilgilerine ulaşabilir, gerekli değişiklikleri yapabilir. Bu durumda müşteri, firmaya müşteri kodu ve şifresiyle talep ettiği yapılacak işlemleri uygulamaya koyma hakkını vermiş olduğunu kabul etmektedir. Müşteri daima müşteri kodu ve şifresinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bunların izinsiz kullanımını tespiti durumunda derhal firmaya durumu bildirmek zorundadır. Müşteri, kullanıcı adı ve şifresiyle yapılacak bütün işlem, kayıt, masraf ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. FİYAT POLİTİKASI VE DOMAIN SAHİBİNE YAPILACAK BİLDİRİMLER

Ödeme müşteri tarafından Kredi Kartı, Banka Havale / EFT, PayPal ve Kredili yöntemleri ile yapılabilmektedir. Ücretlendirme döviz cinsi üzerindendir ve ödemeler Serbest Piyasa Amerikan Doları Döviz Satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek yapılmalıdır. Teknocan.com.tr, ürün ve hizmetler için tahsil ettiği ödeme ile ilgili herhangi bir problem (Çalıntı kart, banka itiraz gb.) yaşaması halinde ödemeyi tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Teknocan.com.tr, çalıntı kredi kartı kullanılan müşteri hesabındaki tüm ürün ve hizmetleri herhangi bir bildirim olmaksızın iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydın da dahil olmak üzere alınan tüm hizmet ve mal kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri, Firma sunucularında herhangi kredi kartı bilgisi tutulmadığını bilmektedir.

Müşteri, alan adı süresinin sonra ermesiyle aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini ve bu durumun Teknocan.com.tr'nin sorumluluğunda olmadığını kabul ve beyan eder. Alan adının süresinin zamanında uzatılmaması halinde ilave ücretler talep edilebilir. Müşteri bu ücretlendirme ve ödenen ücret için iade talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Alan adı sahipleri Teknocan.com.tr'nin uyguladığı güncel yeni alan adı kayıt, alan adı süre yenileme ve alan adı transfer fiyat politikasına web sitesinden erişebilirler.

Kayıt firması tarafından özel ücretlendirme kuralları ile (premium, rezerve vb.) seçilmiş olan domainlerin tescili sağlanmaz yada ücret farkı talep edilebilir.

Teknocan.com.tr, kendi inisiyatifinde müşterisine süresi dolmuş alan adı için, belirlenen süre zarfında ve belirlenen ücret karşılığında yenileme imkânı sunabilir. Süre bitiminden sonra yenileme/geri alma işlemi için tanınan ek süre ve ücretlendirme alan adı uzantılarına göre değişiklik göstermektedir. Geri alma süresi alan adı uzantısına göre 0 - 75 gün, geri alma ücreti ise alan adı uzantısına göre 80$ - 1000$ fiyat aralığında değişiklik göstermektedir. Müşteri, alan adı için, geri alma süresi sonra ermeden önce ödeme yapmadığı takdirde, alan adının silinerek serbest bırakılacağını ve farklı kişiler tarafından kaydettirilebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

6. GÜNCEL BİLGİ ve KULLANIMI

Müşteri, Teknocan.com.tr'ye üyelik, fatura ve alan adı kontak verilerinde doğru bilgiyi vermekle yükümlüdür. Bu bilgileri güncel ve doğru bir durumda korumak Müşterinin sorumluluğundadır. Her ne sebeple olursa olsun, Teknocan.com.tr'ye başlangıçta ve devamlı olarak kesin ve doğru bilginin sağlanmaması, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Müşteri tarafından verilen bilgileri Teknocan.com.tr, evrak talebi veya güvenlik soruları yöneltilerek doğrulanmak isteyebilir, 24 saat içerisinde cevap alınamaması durumunda kullanıcı hesabı kapatılabilir.

Müşteri, Teknocan.com.tr'ye verdiği ve aşağıda belirtilen bilgilerin firma tarafından Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") ve firmanın işbirliği yaptığı sorumlu kayıt firmasına bildirmek zorunda olduğunu, ICANN’’ın da aşağıda belirtilen bilgileri de halka açık bir veritabanında firmanın tutmasını zorunlu kıldığını bilmektedir: (i) Müşterinin kayıt ettirdiği alan ad(lar)ı, (ii) Müşteri adı, e-posta ve posta adresi, (iii) alanad(lar)ının teknik, muhasebe ve idari yetkililerinin ad, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve faks numarası (varsa), posta kodu, (iv) alan adı sunucularının adları, (v) kaydın ilk yaratılma (tescil) tarihi, (vi) kaydın son kullanım tarihi ayrıca müşteri bu bilgilerin ICANN kuralları çerçevesinde, yüksek miktarda otomize elektronik işleme tabi tutmamak ve ticari e-postalarda (spam) kullanılmamak şartıyla, ilgilenen herhangi bir üçüncü şahısa verilebileceğini de bilmektedir.

Müşteri işbu sözleşmeyle müşteriye ait kişisel bilgilerin firma, ana kayıt otoritesi, ICANN, firmanın iş ortakları, firmanın iş ortaklarının iş ortakları, ana kayıt otoritesinin iş ortakları ve ICANN tarafından atanacak herhangi bir üçüncü bir şahıs tarafından kullanılabileceğini, kopyalanabileceğini, dağıtılabileceğini, yayınlanabileceğini, değiştirilebileceğini ve diğer başka işlemlere tabi tutulabileceğini, bu tür bilgilerin firma onayıyla veya firmayı bağlayıcı bir mahkeme kararıyla diğer kurumlara da verilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Bu tür kişisel bilgi ve verilerin toplanma nedeni işbu sözleşme çerçevesinde ortaya konulan karşılıklı yükümlülükleri ve alan adı yazmanlarının(kayıt operatörü) uymak zorunda olduğu şartları yerine getirmektir. Firma, müşteriden edindiği ve yukarıda belirtilen kişisel bilgileri işbu sözleşmede belirtilen amaçlar ve zorunluluklar haricinde kullanmayacağını, müşteriye ait olan kişisel bilgilerin kaybının, çalınmasının, zarar görmesinin değiştirilmesinin ve yok edilmesinin engellenmesi için gerekli tedbirleri alacağını kabul eder.

Eğer müşteri, firmaya iş bu sözleşme kapsamında üçüncü bir şahıs ile ilgili kişisel bilgileri sağlıyor ise bu durumda anılan üçüncü şahsa sözleşmede belirtilen bütün bilgileri aktarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. ABUSE (SUİSTİMAL) BİLDİRİMLERİNİN YÖNETİMİ

Tarafımızda barındırılan herhangi bir domain (alan adı) ile ilgili suistimal (abuse) bildirimi aldığımızda, bildirimi yapan şahıs veya kurumların ilettiği kanıtlar ışında suistimalin varlığını detaylı olarak araştırabiliriz. Bu süreç genellikle 24 saat içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Suistimal onaylandığında, ilgili domain (alan adı) sahibine gerekli uyarıları gerçekleştirir ve bu uyarılar nezdinde suistimale konu olan durumun 24 saat içerisinde düzeltilmesini talep ederiz. Bu sürenin sonunda müsbet sonuç alınamadı ise suistimale konu olan alan adı (domain) tarafımızdan suspend edilir(durdurulur).

Alan adı sahiplerinin suspend edilen (durdurulan) domainlerini yeniden aktif hale getirmek için suistimale konu olan durumu ortadan kaldırmaları ve 10$ + KDV tutarındaki cezai işlem ücretini ödemeleri gerekmektedir. Suistimal konusu üçüncü şahısların ve/veya markaların ve/veya kurumların direkt olarak maddi veya manevi zarara uğratılmasına sebebiyet veriyorsa (örneğin: Başka bir kurum adına yetkisiz ve/veya sahte fatura tahsili / yetkisiz ve/veya sahte ön ödemeli GMS kredisi yükleme teşebbüsü v.b) bahsi geçen alan adını (domaini) herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın suspend etme (durdurma) hakkımızı saklı tutarız.

Eğer bu sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz, endişeniz veya ayrıntılı bilgi talebiniz varsa lütfen info@teknocan.com.tr e-posta adresinden hukuk departmanımızla temasa geçiniz.

8. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI

Müşteri, alan adı uyuşmazlıkları ve çözümü bakımından Teknocan.com.tr de bağlı olduğu ICANN tarafından düzenlenen “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” ile bağlı olduğunu kabul etmektedir.

Teknocan, sunucu hizmetler kapsamında uluslararası niteliği bulunan “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” kuralları ile birlikte, 5651 Sayılı yasa uyarınca bildirilen yükümlülüklere tabi bir işletmedir. Müşteri sözleşme konusu hizmeti satın almakla birlikte, hizmetin sunulabilmesi için uyulması gerekli tüm kural ve mevzuat hükümlerine uyma taahhüdü vermekle yükümlüdür. Dünya’da alan adı hizmetleri bakımından ilgili politikalara uyulmasının zorunlu olduğu taraflar Adres: Göztepe mah. Bent cad. Ulubey sok. no:1 Beykoz / İstanbul Telefon: +90 850 242 22 18  E-mail: info@teknocan.com.tr tarafından bilinmektedir. Müşteri ile Teknocan güncellenen politika yürürlüğe girdikten sonra müşteri almış olduğu alan adı kayıt hizmetini muhafaza etmekle, değiştirilmiş ya da güncellenmiş olan “Uyuşmazlık Çözüm Politikasını” kabul etmiş olacağı konusunda da mutabıktır. Müşterinin, Teknocan.com.tr üzerinden kaydettirdiği alan adı ve/veya alan adları ile ilgili bir uyuşmazlık doğarsa, iş bu sözleşmede belirtildiği şekilde müşteri Teknocan.com.tr'ye kendisine yöneltilen suçlamaların dışında tutacak, savunacak ve herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin edecektir. Ayrıca, alan adları ile ilgili Teknocan.com.tr'ye devletin idari, adli, cezai makamlarından veya kolluk kuvvetlerinden bir şikayet gelirse, Teknocan.com.tr kendi yetkisinde uyuşmazlık çözülene kadar adı geçen kurum ve kuruluşların talepleri, eylemleri, kararları doğrultusunda ve yine 3. kişi ve kurumlardan yapılan hak ihlali iddiaları halinde alan adını kontrol altına almak sebebiyle askıya almak, erişimi engellemek, içeriği yayından çıkartmak, URL engellemek de dahil olmak üzere teknik olarak mümkün olan tüm tedbirleri alabileceği gibi ve/veya temlik etmek gibi her hangi bir fiili gerçekleştirebilir. 5651 Sayılı Kanun kapsamında ve ilgili kanun uyarınca oluşan içtihatlar dikkate alındığında, Teknocan.com.tr'nin hukuka aykırı içerik bakımından bir sorumluluğunun bulunmadığını müşteri bilmekle birlikte, yine aynı kanun uyarınca 3. kişi ve kurumlar tarafından iletilen hak ihlalleri bakımından Teknocan.com.tr'nin bir ihtilaf çözme yetkisi olmadığını da kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Teknocan kişiler veya kurumlar tarafından iletilen hak ihlali iddialarında, Teknocan araştırmaksızın hizmet sözleşmesinin sonlandırılması, alan adı yönetiminin engellenmesi, suspend edilmesi, hizmetlerin durdurulması gibi gerekli görünen tüm tedbirleri ve önlemlerin alınması hakkını saklı tutar.

Müşteri, Teknocan'nın yerine getirdiği eylemlerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Teknocan hak ihlalleri bakımından 6769 sayılı kanun kapsamında şikâyete konu iddianın aslını araştırmakla yükümlü değildir bu sebeple müşteri yaşadığı herhangi bir zarar neticesinde Teknocan'ı sorumlu tutamaz.

9. REGISTRAR DEĞİŞİKLİĞİ

Müşteri, alan adı ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm sözleşmelerle, kural ve politikalarla bağlı olduğunu kabul etmektedir.

Whatsapp
Top